sreda, 07. januar 2015

Slovar uporabnih geocaching izrazov


V tem prispevku se boste seznanili z naborom izrazov, pojmov in kratic, ki jih pri geocachingu najpogosteje uporabljamo:


Kešek:

Pogovorni, poslovenjen izraz, ki izvira iz angleške besede "cache" (geo-cache) in ga uporabljamo kot izraz za geocaching zaklad.


Tradicionalni zaklad:

traditional Tradicionalni zaklad je osnovna oblika zaklada, ki ga morata obvezno sestavljati vsaj škatlica in dnevnik vpisov. V zakladih večjih velikosti najdemo tudi predmete za menjavo. V slovenščini se kot pogovorna oblika za tradicionalni zaklad pojavlja beseda "tradi".


Mystery/Puzzle zaklad:

mysteryPosebnost tega tipa zaklada je v tem, da se končna stopnja ne nahaja na podanih koordinatah temveč je za pridobitev koordinat potrebno rešiti uganko ali opraviti kakšno drugo nalogo (izziv, bonus, wherigo, nočni zaklad). V slovenščini takšnemu zakladu pogovorno rečemo "vprašajček", kar izvira iz ikone, ki tak zaklad označuje. Ta tip zaklada se je nekoč imenoval "unknown" zaklad, vendar je GS uporabo tega izraza opustil in ga nadomestil z izrazom Mystery.


Multi zaklad:

multi Multi zakladi so zasnovani tako, da iskalci na terenu obiščejo dve ali več različnih lokacij na katerih zbirajo podatke s pomočjo katerih pridobijo lokacijo končne stopnje zaklada. Pogovorno jim pravimo kar "multiji".


Virtualni zaklad:

virtual V nasprotju s tradicionalnimi zakladi, so virtualni zakladi namenjeni spoznavanju lokacije, zato nimajo fizične škatlice. Za logiranje virtualnega zaklada je potrebno izvršiti nalogo, ki je zapisana v opisu zaklada. Naloge so lahko različne, največkrat pa je potrebno fotografirati sebe ali določen predmet na podanih koordinatah, odgovoriti na vprašanje, ki je v povezavi z lokacijo, ipd. Objava novih virtualnih zakladov na geocaching.com ni več mogoča.


Wherigo zaklad:

wherigo Wherigo je izraz za GPS-dogodivščino in predstavlja vrsto zaklada, pri kateri si je v nasprotju s klasičnim iskanjem potrebno na svojo GPS napravo naložiti posebno datoteko, poimenovano "kartuša" (cartridge). Kartušo kreira igralec, ki postavi zaklad, zato so različne tudi dogodivščine, ki jih kartuše ponujajo - lahko gre zgolj za vodič po lokalnem okolju, lahko pa za čisto pravo akcijsko pustolovščino. Kartuše se lahko igrajo samo na GPS napravah z Wherigo podporo.


Zemeljski zaklad:

earth Zemeljski zakladi so posebna vrsta virtualnih zakladov, katerih namen je, da iskalci spoznavajo geološke procese ter zgodovino planeta Zemlja.


Dogodek - Event Cache:

event Event cache je dogodek, namenjen srečanju in druženju geocacherjev oz. lokalnih geocaching organizacij. Geocaching klub Geosledec vsako leto organizira več tematsko obarvanih dogodkov. Če se na dogodku pričakuje več kot 500 udeležencev, Groundspeak takšnemu dogodku podeli status mega eventMEGA Event, če pa se pričakuje več kot 5000 udeležencev, pa je takšnemu dogodku dodeljen status giga eventGIGA Event-a.


CITO:

cito Kratica, ki pomeni Cache In Trash Out. Geocaching se z CITO iniciativo zavzema, da globalna geocaching skupnost prispeva tudi k ohranjanju okolja. S tem namenom imamo možnost objave okoljevarstvenega oz. CITO dogodka, ki ga lahko organiziramo npr. za čiščenje okolice, za odstranjevanje invazivnih vrst, pogozdovanje, ipd.


Lab cache zaklad:

lab cache Lab Cache je posebna vrsta zakladov, ki jih največkrat najdemo na velikih (MEGA in GIGA) srečanjih. Lab zakladi so predvsem namenjeni preizkušanju novih elementov igre. Lab cacheji so na voljo za najdbo samo v omejenem času (navadno je to za čas trajanja srečanja). Februarja 2014 je bila za 1 mesec omogočena možnost postavitve enega lab cacheja tudi premium uporabnikom geocaching.com.


GPS:

Kratica, ki pomeni Global Positioning System. To je sistem satelitov, ki obkrožajo zemljo in oddajajo signal, s pomočjo katerega lahko določamo svoj položaj. S kratico zelo pogosto označujemo tudi sam GPS sprejemnik, ki ga uporabljamo za sprejem satelitskega signala. GPS sistem je v lasti ameriške vojske, podoben navigacijski sistem ruske vojske se imenuje GLONASS, v gradnji pa je tudi evropski, civilni sistem z imenom Galileo.


GPX:

Kratica za GPS eXchange format. Gre za obliko digitalnega zapisa, uporablja pa se v datotekah, v katerih so shranjeni zakladi, ki jih nalagamo v svoj GPS sprejemnik.


GC oznaka:

Vsakemu zakladu na geocaching.com, je ob vnosu v register, podeljena unikatna oznaka, sestavljena iz številk in/ali črk. Oznaka se prične s črkama GC, zato jo imenujemo GC oznaka ali GC koda.


Dnevnik obiskov - Logbook:

Kadar zaklad najdemo na terenu, se vpišemo v dnevnik obiskov. V skladu s trenutno veljavnimi zahtevami in smernicami, imamo na podlagi fizičnega vpisa v dnevnik obiskov, pravico objaviti tudi vpis v elektronski dnevnik na spletni strani zaklada na geocaching.com. Dnevnik vpisov je lahko v obliki knjižice (logbook) ali vpisnega lista (logsheet).


Atribut(i):

Atributi so ikone s pomočjo katerih iskalcem podajamo obstranske, a vseeno koristne informacije. Z atributi lahko npr. sporočimo, da je zaklad primeren za otroke, turistom prijazen, je v bližini pitne vode, obstaja možnost parkiranja, se nahaja v zapuščenem objektu, je potrebno plezanje na drevo, ipd. Seznam vseh atributov najdete na » tej povezavi.


Favoritek:

Favoritek je točka priljubljenosti, ki jih posameznim zakladom podeljujejo premium uporabniki na geocaching.com. Več kot ima zaklad favoritkov bolj navadno izstopa iz povprečja. Taki zakladi iskalcem velikokrat ponujajo "nekaj več" - lahko gre za domišljen način postavitve, zanimivo uganko ali nalogo, posebno zanimivo lokacijo na kateri je postavljen, ipd.


Velikost zaklada:

Glede na velikost škatlice, geo-zaklade razvrščamo v več razredov:

micro Mikro (micro) - volumen zaklada je manj kot 100ml, običajno vsebuje samo vpisni listič. Primer: Škatlica za 35mm film, petling. V to kategorijo spadajo tudi najmanjši - "Nano" zakladi, ki so po volumnu manjši kot 10ml in imajo prostor zgolj za majhen vpisni listek.
small Majhen (small) - volumen zaklada je od 100ml do 1L. Primer: plastična škatla za sendvič.
regular Navaden (regular) - volumen zaklada je od 1L do 20L. Primer: Plastična škatla v velikosti škatle za čevlje.
large Velik (large) - volumen zaklada je 20L ali več. Primer: Sod za deževnico.
other Drugo (other) - Velikosti zaklada ne določimo, kadar to ni mogoče - npr. pri zakladih posebnih oblik. V takšnem primeru podatke vključimo v opis zaklada.


Petling:

Izraz "petling" se je prijel priljubljene plastične "škatlice" z navojnim pokrovom, ki se ponaša z izjemno trpežnostjo in uporabnostjo. Gre za PET epruveto oz. predformo, iz katere v industriji izdelujejo plastenke za pijače. V angleško govorečih deželah je v uporabi izraz "preform".


TFTC:

Kratica, s katero se lastniku zahvalimo za postavitev zaklada in pomeni Thanks For The Cache. Obstaja tudi različica zapisa TFTH (Thanks For The Hide). V Sloveniji uporabljamo prevedeno različico, ki jo zapišemo kot HZZ in pomeni Hvala Za Zaklad.


FTF:

Kratica za First To Find. Lov na FTF je najbolj priljubljena, stranska igra v geocachingu. Naziv FTF si lasti tisti iskalec, ki zaklad najde kot prvi, po tem ko je bil objavljen na spletni strani geocaching.com. V kontekstu FTF lova so se razvile tudi kratice STF, ki označuje drugonajditelja in TTF, ki označuje tretjenajditelja.


DNF:

dnf Ena izmed pogosteje uporabljanih kratic, ki je okrajšava za Did Not Find. Uporabimo jo, kadar zaklada nismo našli. DNF zapis se objavi v elektronski dnevnik zaklada na spletni strani.


TB:

travel bug Kratica, ki označuje sledljivo ploščico Travel Bug.


GC:

Kratico GC s Sloveniji najpogosteje uporabljamo kot oznako za geokovanec (angl. GeoCoin). Toda pozor, kratica lahko ima lahko tudi drugačen pomen, zato jo je potrebno postaviti v kontekst ter prebrati tudi spremljajoče besedilo!


Sledljivček:

Izraz s katerim označujemo sledljive popotnike (TB-je in GC-je). Tudi v klubu Geosledec smo izdelali našega sledljivčka - sledljivo ploščico Geosledec.


BYOP:

Kratica za Bring Your Own Pen, ki pomeni da boste za vpis najdbe zaklada morali uporabiti svoje pisalo.


TNLN:

Kratica ki pomeni Took Nothing, Left Nothing. Označuje da v zakladu niste opravili menjave predmetov.


SWAG:

Kratica ki pomeni Stuff We All Get in je okrajšava za predmete, namenjene menjavi v zakladih.


Spoiler:

Spoiler je izraz s katerim označimo informacijo o podrobnostih, ki vam lahko pokvarijo izkušnjo. Primer iz geocachinga: Spoiler vam razkrije informacijo s katero na lahek način rešite zapleteno uganko, ali pa npr. informacijo o skrivališču zaklada, s čimer je vaša izkušnja na terenu drugačna, kot bi bila, če informacije ne bi poznali.


Bunkelj:

Izraz, izposojen iz Harry Potterja. V geocachingu označuje osebo, ki se ne ukvarja z geocachingom. Bunklji so vam lahko v napoto pri iskanju zaklada, včasih znajo biti celo malo nadležni in postavljajo neprijetna vprašanja. Angleški izraz za bunklja je "Muggle".


Suvenir:

Suvenirji so virtualni spominčki, ki so prikazani v vašem Geocaching profilu. Obstajajo t.i. državni suvenirji, ki so vam dodeljeni, kadar najdete zaklad v kateri od držav, ki ima svoj suvenir. Obstajajo pa tudi suvenirji, ki jih Groundspeak izda ob posebnih dogodkih ali priložnostih - npr.: za svetovni dan geocachinga, obisk mega eventa, svetovni CITO dan, ipd. Seznam vseh izdanih suvenirjev najdete »tukaj.


Waypoint:

Waypointi so točke s katerimi označujemo lokacije. V geocachingu izraz uporabljamo kot skupni imenovalec za vmesne stopnje, referenčne točke, končne lokacije, predlagana parkirišča, izhodišča poti, ipd.


D/T:

Dokaj pogosto uporabljena kratica, ki vsebuje oceno težavnosti zaklada (D - angl.: Difficulty) in oceno terena (T - angl.: Terrain). V opisu zaklada sta teren in težavnost označena z modrimi zvezdicami, ocene pa se podajajo v korakih po 0.5 in segajo v razponu od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni najlažjo, 5 pa najtežjo preizkušnjo.
Primer D/T - 4/2.5:
Difficulty:  
Terrain:  
Več podrobnosti o ocenjevanju D/T si lahko preberete »tukaj.


5/5:

Kratica, ki jo kot D/T kombinacijo velikokrat zasledimo in označuje zaklad z najvišjo stopnjo težavnosti (5), ki je postavljen na najbolj zahtevnem terenu (5). Iskanje takšnega zaklada vam bo vzelo veliko časa, za dostop in gibanje na terenu z oceno 5, pa boste potrebovali posebno opremo (npr. plezalna ali potapljaška oprema).


Premium uporabnik:

prem_user Premium članstvo je uporabnikom geocaching.com dostopno proti plačilu zneska, določenega v skladu z veljavnim cenikom. Premium uporabnikom so na voljo dodatne storitve in funkcije:

 • Pocket Query (PQ): Funkcija, ki omogoča napredno iskanje in filtriranje zakladov. PQ rezultate iskanja si lahko tudi shranite, nastavite osveževanje ali si jih prenesete v obliki GPX datoteke.
 • Premium only zakladi: Dostop do podrobnosti zakladov, ki so označeni kot "Premium only". Premium zakladi se v ničemer ne razlikujejo od ostalih zakladov, edina razlika je v tem, da jih lastnik po svoji presoji označi kot dostopne samo za premium uporabnike. Ob takšnih zakladih je prisotna ikona premium_only;
 • Bookmark seznam: Možnost kreiranja seznamov, na katere lahko uvrstite poljubne zaklade;
 • Načrtovanje izleta: v kolikor potujete na neko destinacijo, je vnesete v obrazec in prikazali se vam bodo zakladi, ki jih boste srečali ob poti;
 • Obvestila o novih zakladih: Možnost nastavitve prejemanja obvestil o objavi novih zakladov;
 • Favoritki: Možnost podeljevanja favoritkov posameznim zakladom;
 • Izbira vrste zemljevida: Možnost izbire vrste zemljevida na geocaching.com (Google Maps, MapQuest, OpenStreetMap);
 • Filtriranje zakladov: Možnost izbire katere vrste zakladov se vam bodo prikazale na zemljevidu;
 • Statistika: Možnost prikaza statistike o lastnih zakladih ali zakladih drugih uporabnikov;
 • Paperless Geocaching: V kolikor uporabljete kompatibilno GPS napravo, si lahko nanjo naložite in si ogledate celoten opis in namige zaklada ter nedavne vpise v dnevnik;
 • dostop do Geocaching Live API: Z uporabo partnerskih aplikacij vam je na voljo dostop do celotne baze podatkov na geocaching.com;
 • dostop na vse groundspek strani: Premium članstvo in dodatne funkcije so vam na voljo na vseh spletnih straneh, s katerimi upravlja Groundspeak (Geocaching.com, Waymarking.com in Wherigo.com);
 • Prikaz uporabnikov: Prikaz uporabnikov, ki so si ogledali vaše premium only zaklade.
Podrobnejšo razlago vseh premium funkcij najdete na » tej povezavi.


Reviewer:

icon_admin Slovensko: pregledovalec. Vsak zaklad, objavljen na spletni strani geocaching.com, mora pred objavo skozi poseben postopek, v katerem se preverja, če ustreza objavljenim zahtevam in smernicam za postavljanje zakladov. To delo opravljajo prostovoljci, ki jih izbere Groundspeak.


Groundspeak:

Ameriško podjetje Groundspeak, Inc. je lastnik blagovni znamk geocaching.com, waymarking.com, wherigo.com, CITO ter Travel Bug. Podjetje so leta 2000 ustanovili Jeremy Irish, Bryan Roth in Elias Alvord.


Lackey:

Lackey-i so uslužbenci, zaposleni na Groundspeaku. Največkrat jih srečamo v vlogi podpornega osebja, ki uporabnikom nudi informacije, skrbi za sodelovanje z javnostjo, izdaja publikacije, moderira GS forume, rešuje pritožbe, ipd.


WGS84:

WGS84 je oblika mreže koordinatnega sistema, ki se uporablja na spletnih straneh geocaching.com.

0 komentarji:

Objavite komentar