petek, 11. april 2014

Osnove skrivanja geo-zakladov


Marsikateri geocacher si ob ideji o postavitvi svojega zaklada zastavi nekaj osnovnih vprašanj. Na nekatera od njih bomo poskušali odgovoriti v tem prispevku.

Zaklad lahko skrije vsak uporabnik spletišča Geocaching.com. Uradnih omejitev pravzaprav ni, iz izkušenj pa vam lahko povemo, da je zaželjeno da ima postavljalec že nekaj izkušenj z najdbami zakladov. V praksi se je namreč že večkrat pokazalo, da so slabo postavljeni zakladi, ki so bili posledica neizkušenosti, izzvali slabe odzive najditeljev.

Neizkušenost postavljalca se največkrat pokaže v obliki napak kot so: slabo določene koordinate, slabo izbrano skrivališče, uporaba nekvalitetnih škatlic, dvoumno zastavljene naloge ter večje ali manjše kršitve pravil in smernic za postavljanje zakladov, kot jih določa Groundspeak (kršitev pravila 161m, vkopavanje škatlic v zemljo, zakladi na prepovedanih mestih, zaklad v času objave še ni postavljen, ipd.)

Pred postavitvijo prvega geo-zaklada, priporočamo najdbo vsaj nekaj zakladov. Po možnosti naj bodo različnih vrst, različnih velikosti in različnih težavnostnih stopenj. Še posebej so priporočljivi tisti z velikim številom točk priljubljenosti. Tako boš spoznal več možnosti skrivanja, kreativni in unikatni zakladi pa bodo vzpodbudili tvojo domišljijo in inovativnost. To bo pripomoglo k temu, da bo najdba tvojega zaklada v užitek ostalim geosledcem.

Pred skrivanjem se je potrebno seznaniti s »pravili in smernicami za skrivanje geo-zakladov. Za pomoč si oglej tudi to » spletno stran in spodnji video.

Osnovni napotki si sledijo nekako takole:
  1. Dobro razišči lokacijo, ter razmisli zakaj bi si ravno ta lokacija zaslužila svoj zaklad;
  2. Na izbrani lokaciji poišči primerno skrivališče;
  3. Dobro izmeri koordinate skrivališča;
  4. Uporabi skrivališču primerno in ustrezno škatlico ter njeno vsebino;
  5. Glede na konfiguracijo terena in težavnost skrivališča, oceni vrednosti težavnosti in terena » (D/T);
  6. Izpolni » obrazec na spletni strani. Posebno pozornost nameni vsebini, ki naj odraža tisto, zaradi česar želiš druge geosledce povabiti na izbrano lokacijo;
  7. Oddaj zaklad v objavo. Pred javno objavo bo podrobnosti zaklada pregledal reviewer oz. recezent. V kolikor bo ocenil, da zaklad ni v skladu s pravili, te bo pozval, da zadevo ustrezno urediš.

Vrste zakladov, ki jih je možno postaviti, so:

traditional Tradicionalni (enostopenjski) zaklad
multi Multicache (večstopenjski) zaklad
mystery Mystery oz. puzzle zaklad - zaklad z uganko ali nalogo
earthcache Zemeljski oz. geološki zaklad
event Dogodek oz. srečanje geosledcev
wherigo Wherigo vodič ali dogodivščina
letterbox Letterbox nabiralnik
cito CITO (Cache In Trash Out) Dogodek z ekološko tematiko (pobiranje smeti, sajenje dreves, ipd.)

Več podrobnosti o posameznih tipih zakladov si preberi v » Slovarju uporabnih geocaching izrazov.

0 komentarji:

Objavite komentar